Tư vấn làm đồ án với WordPress

Theo như ban nói thì bạn có học lập trình nhưng không học sâu vào lĩnh vực lập trình web, nên mình đoán là đồ án của bạn thuộc dạng đơn giản, không cầu kì.
Trước tiên mình xin phân tích một chút về WordPress cho bạn hiểu đã nhé. WordPress là một CMS được xây dựng dựa vào ngôn ngữ PHP, CMS này được sử dụng khá rộng rãi và hầu hết hơn 50% website hiện nay được xây dựng từ nó. Nói về CMS thì có hai đối tượng sử dụng, đầu tiên là lập trình viên và thứ hai là người sử dụng CMS này.
Với lập trình viên thì bắt buộc phải có kiến thức lập trình nền tảng nói chung và PHP nói riêng để có thể lập trình nên những website theo ý muốn, vì vậy thời gian học sẽ rất lâu.
Với người sử dụng CMS thì chỉ cần học cách quản trị website dựa vào những chức năng mà CMS và lập trình viên tạo ra.
Quay lại với đồ án của bạn, bạn nên hỏi rõ thầy xem mức đố áp dụng WordPress vào dự án của bạn, nghĩa là bạn phải phân tích phạm vi rộng lớn của dự án thì lúc đó mình mới tư vấn thêm cho bạn được.
0941586699